Література. 1. Барабаш М. «Пілігримський» катарсис у віршах К  

Література. 1. Барабаш М. «Пілігримський» катарсис у віршах К

1. Барабаш М. «Пілігримський» катарсис у віршах К. Москальця. Рец. : Костянтин Москалець. Мисливці на снігу : вірші і поеми. – Львів : Піраміда, 2011 / Маряна Барабаш // http://litakcent.com/2013/02/09/

2. Гриценко О. Поети довгої зими / О. Гриценко // Прапор. – 1990. – № 2. – С. 159–170.

3. Деркач А. Костянтин Москалець: «Доки п’ється чай, ДАК залишається живим…» [Електронний ресурс] / А. Деркач // Літакцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2008/05/13/ doky-pjetsja-chaj-dak-zalyshajetsja-zhyvym.html. –

4. Зубрицька Н. Кость Москалець: «Ми всі повинні довідатись про істину людини в Божих очах» [Електронний ресурс] / Н. Зубрицька. – Режим доступу: http://zaxid.net/article/.

5. Інтерв’ю // Книжник-rewiev. – 2002. – № 8. – С.1, 4.

6. Карпюк В. Світло снігу і слова К. Москальця / Василь Карпюк // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do.

7. Кочевих О. Пару слів про пари «Ковчегу» / О. Кочевих // Книжник-rewiev. – 2002. – № 4. – С.10.

8. Матвієнко С. Есей : між алібі і компромісом / С. Матвієнко // Критика. – 2000. – № 2. С. 12–17.

9. Моренець В. Що робити Сізіфу? (Роздуми над поетичними збірками 1989 року) / Володимир Моренець // Слово і час. – 1990. – №8. – С. 78–86.

10. Москалець К. Воскресіння чаю / К. Москалець // Людина на крижині / К. Москалець. – К. : Критика, 1999. – С. 85–106.

11. Москалець К. Нічні пастухи бутя / Костянтин Москалець. – Л. : Кальварія, 2001. – 56 с.

12. Москалець К. Поезія Григорія Чубая [Електронний ресурс] / К. Москалець. – Режим доступу: http://k-moskalets.narod.ru/krytyka/poezija_h.chubaja.htm.

13. Пастух Т. Сторінками єдиного тексту Костянтина Москальця / Тарас Пастух // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://litakcent.com/2009/04/23/storinkamy-jedynoho-tekstu-kostjantyna-moskalcja/2/

14. Пастух Т. Сторінками єдиного тексту Костянтина Москальця [Електронний ресурс] / Т. Пастух // Літакцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2009/04/23/storinkamyjedynoho-tekstu-kostjantyna-moskalcj.

15. Пахаренко Н. А. Своєрідність художнього мислення Костянтина Москальця : Автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 / Наталія Пахаренко ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

16. Серебрякова І. О.Поетика простору Михайла Григоріва 59 ст. С.-Петерб. ун-та / под ред. А. Б. Муратова, Л. А. Иезуитовой. – СПб., 1998. – С. 187–193.

17. Слапчук В. Вино та хліб поезії / Василь Слапчук // Книжник-rewiev. – 2002. – №9. – С. 12.

18. Стус Д. Світ зловив його, але не втримав / Дмитро Стус // Український best. Книжка року’2001. – К., 2002. – С. 21–24.19. Ткачук М. Елегантна красуня
у модній сукні / Микола Ткачук // Вітчизна. – 1990. – № 4. – С. 160–164.

Питання для перевірки знань

1. Назвіть пісні на слова К. Москальця.

2. З якими естрадними гуртами співпрацює поет?

3. На матеріалі віршів із збірки «Думки» доведіть, що улюблена пора поета – пізня осінь і рання зима, властиво, осіння негода і чистий, ще не топтаний сніг.

4. На матеріал зібрки «Мисливці на снігу» розкрийте символіку снігу у поезії. Доведіть, що «сніг» – це не просто стихія, а музикальний супровід, як спосіб створення катарсису, як євхаристійна потреба для грішної душі.

5. Як зображує поет образ втраченого раю з усмішкою Бога і пурпуровим небом, що уподібнюється до пекла?

6. Доведіть, що окрім безпосередньої візії раю як снігу, яку переживає поет, сніг у Москальця частіше набуває різноманітних метаморфоз: іноді уподібнюється до привидів (вірш «Гнізда радості»), а іноді стає просто «реставратором зими» (цикл «Вісім тьмяних сонетів»).

7. Назвіть чотири частини книжки «Пісня старого пілігрима» (1994).

8. Яку роль у збірці відіграють жанри тиради, власне «пілігримної» лірики ?

9. Визначте проблематику поеми «Для троянди».

10. Доведіть, що розгубленість людини у пустелі буття (він – «піщина в пустелі»; «я мерзенний порох / зламана квітка просто гній») є основним мотивом поеми «Для троянди».

11. Розкрийте принцип парадоксального заперечення, внаслідок якого звичний стан речей є травматичним для трансцендентної свідомості (олюднений світ – заплаканий Господь) у віршах «Усміхнений Господь, безлюдний світ…», «Я ще раз вип’ю крижаного чаю…».

12. Чому у третій частині збірки («Пісня старого пілігрима») пілігрим прикидається «пташкою і змієм одночасно» і, одягнувши «маску театру античного» рушає на схід?

13. Назвіть екзистенційні теми та мотиви у збірці «Нічні пастухи буття».

14. Що символізують образи «пілігрима» та «нічного пастуха»?

15. Яку роль відіграють присвяти у віршах збірки «Нічні пастухи буття»? (Г. Чубаю, Василеві Івашку, Олесеві Ільченку, Вікторові Морозову, Віхті Сад, Євгенові Пашковському, Андрієві Деркачу, Василеві Герасим’юку як побратимові, а також батькові та мамі).

16. Яку роль відіграють «осінні» мотиви у поемі «Для вечорів» ?

17. Зіставте сюрреалістичну поетику поеми «Періоди» з типологічно подібною поемою «Відшукування причетного» Грицька Чубая.

18. Чому М. Ткачук назвав К. Москальця «книжним поетом»?

Тема 10.


9227943380173966.html
9228009084154738.html

9227943380173966.html
9228009084154738.html
    PR.RU™