Основні пристрої комп'ютера

Предыдущая1234567Следующая

Наrdwаrе - апаратні засоби тобто механічні, електричні та електронні вузли та компоненти комп'ютера.

Основні пристрої комп'ютера:

- Мікропроцесор

- Пам'ять комп'ютера (внутрішня і зовнішня)

- Пристрої введення інформації

- Пристрої виведення інформації

- Пристрої передачі і прийому інформації

Системний блок містить такі основний пристрої ПК як системна плата з процесором і ОП, накопичувачі на магнітних дисках, CD-ROM, блок живлення.

Материнська (системна) плата - основний апаратний компонент де знаходяться роз'єми для установки мікропроцесора, оперативної пам'яті, кварцевий резонатор, базова система введення-виведення BIOS, допоміжні мікросхеми, інтерфейс введення-виведення (послідовний порт, паралельний порт, інтерфейс клавіатури, дисковий інтерфейс і тд .) і шина.

Частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлених від основного блоку комп'ютера називають периферійними (пристрої введення-виведення)

Для підключення пристроїв введення-виведення на системному блоці є роз'єми різних портів:

СОМ - Послідовні порти. Передають послідовно електричні імпульси, несуть інформації. До них зазвичай підключають мишу і модем.

LPT - Паралельний порт. Передає одночасно 8 електричних імпульсів. Реалізує більш високу швидкість інформації, використовують для підключення принтера.

USB - Послідовна універсальна шина (Universal Serial Bus) - забезпечує високошвидкісне підключення декількох периферійних пристроїв (сканер, цифрова камера і тд)

Процесор (Мікропроцесор, chip-кристал) - це основний робочий компонент комп'ютера, який:

- Виконує арифметичні і логічні операції;

- Управляє обчислювальним процесом;

- Координує роботу всіх пристроїв комп'ютера.

Реалізується процесор у вигляді понад великих інтегральних схем (НВІС) на якій размешаются десятки мільйонів функціональних елементів.

У загальному випадку центральний процесор містить:

1) Арифметико-логічний пристрій - частина процесора, що виконує машинні команди

2) Пристрій управління - частина процесора, що виконує функції керування пристроями комп'ютера

3) Шини даних і шини адрес (на фізичному рівні) - багато провідні лінії з гніздами для підключення електронних схем. Сукупність проводів магістралі розділяється на окремі групи: шину адреси, шини даних і шину управління: Шина адреси призначена для передачі адреси того пристрою (або тієї комірки пам'яті), до якого звертається процесор. По шині даних передається вся інформація при записі і зчитуванні. По шині управління передається керуючий сигнал. Процес взаємодії процесора та пам'яті зводиться до двох операціях - запису і зчитування інформації. При записі процесор за спеціальними провідникам (шина адреси) передає біти, що кодують адресу, за іншими провідникам - керуючий сигнал «запис», і ще по іншій групі провідників (шини даних) передає записувану інформацію. При читанні по шині адреси передається відповідна адреса оперативної пам'яті (ОП), а з шини даних зчитується потрібна інформація.4) Регістри - комірки пам'яті, які служать для короткочасного зберігання і перетворення даних і команд. На фізичному рівні регістр - сукупність тригерів, здатних зберігати один двійковий розряд і пов'язаних між собою загальною системою управління

5) Лічильник команд - регістр керуючого пристрою комп'ютера вміст, якого відповідає адресі чергової виконуваної команди. Лічильник команд служить для автоматичної вибірки програми з послідовних комірок пам'яті

6) Кеш пам'ять - дуже швидка пам'ять малого обсягу служить для збільшення продуктивності комп'ютера, узгодження роботи пристроїв різної швидкості. Кеш-пам'ять може бути вбудована відразу в процесор або розміщуватися на материнській платі

7) Співпроцесор - допоміжний процесор, призначений для виконання математичних і логічних дій. Використання співпроцесора дозволяє прискорити процес обробки інформації комп'ютером

Внутрішня пам'ять

Пам'ять комп'ютера (Memory) - пристрій для запам'ятовування даних. Залежно від характеру використання розрізняють внутрішню або зовнішню пам'ять.

Внутрішня пам'ять

Оперативна пам'ять (ОП) призначена для тимчасового зберігання виконуваних програм і даних, що обробляються цими програмами. Це енергозалежна пам'ять. Фізично реалізується в модулях ОЗУ (оперативних запам'ятовуючих пристроях) різного типу. При вимиканні електроживлення вся інформація в оперативній пам'яті зникає.

Обсяг інформації, що зберігається в ОЗУ складає від 32 до 512 Мбайт і більше. Занесення інформації в пам'ять і її витяг, проводиться за адресами. Кожен байт ОП має свій індивідуальний адресу (порядковий номер). Адреса - число, що ідентифікує комірки пам'яті (регістри). ОП складається з великої кількості осередків, у кожній з яких зберігається певний обсяг інформації. ВП безпосередньо пов'язана з процесором. Можливості ПК в чому залежать від обсягу ОП.

Кеш пам'ять - дуже швидка пам'ять малого обсягу служить для збільшення продуктивності комп'ютера, узгодження роботи пристроїв різної швидкості.

Спеціальна - постійна, Fiash, відеопам'ять і тд.

Постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП) - енергонезалежна пам'ять для зберігання програм управління роботою і тестування пристроїв ПК. Найважливіша мікросхема ПЗУ - модуль BIOS (Basic Input / Output System - базова система введення / виведення), в якому зберігаються програми автоматичного тестування пристроїв після включення комп'ютера і завантаження ОС в оперативну пам'ять. Це неразрушимую пам'ять, яка не змінюється при виключенні живлення

Перепрограмувальна постійна пам'ять (Flash Memory) - енергонезалежна пам'ять, яка припускає багаторазову перезапис свого вмісту

CMOS RAM (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) - пам'ять з невисокою швидкодією і мінімальним енергоспоживанням від батарейки. Використовується для зберігання інформації про конфігурацію і склад устаткування комп'ютера, про режими його роботи. Вміст змінюється програмою, що знаходиться в BIOS (Basic Input Output System).

Відеопам'ять - запам'ятовуючий пристрій, розташоване на платі управління дисплеєм і призначене для зберігання текстової та графічної інформації, яка відображається на екрані. Вміст цієї пам'яті відразу доступно двом пристроям - процесору та дисплею, що дозволяє змінювати зображення на екрані одночасно з оновленням відеоданих в пам'яті.


9031942302843664.html
9031964633445564.html

9031942302843664.html
9031964633445564.html
    PR.RU™