М,1050м,1250м

HH блогындағы О релесі нені білдіреді жіберу релесі, ВЧ релесін тізбекке қосады

MPO жүйесін ойлап шығарған механик қашан және қандай сыйлық алды1951жылы, СССР мемлекеттік сыйлығы

АБ автоматты блоктау барысында аралыққа қанша пойызды жіберуге болады?бірнеше пойыздарды кезекпен

АБ желісі жоғары вольтті желіден қанша кернеу алады?10кВ

АБ жүйелерінде кодты рельстік тізбектермен (РЦ) орындалатын қызметтерді атаңыздар? өтпе бағдаршамдарының көрсеткіштері туралы ақпарат беретін арна ретінде қолданылады

АБ кодында қандай сандық кодтар қолданылады?қызыл-сары, сары, жасыл (КЖ,Ж,З)

АБ кодында сары түсті оттың жанып-өшуі үшін шартты серпіліс дабыл беруші ретінде қандай аспап қолданылады?КПТ

АБ кодындағы И-ОИ қуат көзі тізбегінің жолағын атаңыз?ЛП-ЛМ

АБ қозғалысының бағытын ауыстыру релесін атаңыз? Н және ОН

АБ қондырғысын қуаттандыру үшін қанша жүйе қолданылады?3жүйе

АБ санды кодының 25Гц айнымалы тоғы кезінде әрбір дабылдық қондырғының КПТШ кезектесуі не үшін керек?оқшаулаушы түйіспелерінің қысқа түйісулері кезінде рельстік тізбектерді қорғау үшін

АБ санды код кезінде 1 блок-учаскенің жағдайын бақылайтын дабылды релені көрсетіңіз?Сары релесі (Реле Ж)

АБ тұрақты тоқ кезінде РЦ-да серпілістерді беріп отырушы құрал ретінде қолданылатын,ол?маятникті трансмиттер

АБАКС жүйесіне бағыттағышты тексеруде далада орналасқан қандай құрылғылар қолданылады?2 индуктивтік беру бетігі (датчик)

АБАКС-жүйесі не үшін қолданылады бағыттағыштың ұшы мен негізгі рельстің арақашықтығын тексеру үшін

АБ-Е2 автоматты блоктауда қандай дабылдық жиіліктер қолданылады?1953,2170,2441,2790 және сегіз синхротоп

Автоблоктау кезінде стансалар арасындағы аралықтарды блок-учаскелерге бөледі,ал одан кейін шекараларда нені орнатады? өтпе бағдаршамдарды

Автоблоктау қай жылдан бастап дамыды?1930ж

Автоблоктаумен жабдықталған желілерде машинистердің еңбегін қамтамасыз ету және пойыздардың қозғалыс қауіпсіздігі үшін локомотив кабинасында орнатылатын ,ол?автоматты локомотивтік дабыл (АЛD)Автоблоктаумен жабдықталған учаскелерде қолданылатын байланыстардың түрін атаңыздиспетчерлік пойыз байланысы

Автоблоктаумен жабдықталған учаскелерде өту бағдаршамынығ қалыпты көрсеткішінің атаңыз өту бағдаршамдарының бағытты бағдаршамдарының рұқсат етілген қалыпты

Автоматты локомотив дабылын (АЛС) автоблоктау құрылғыларымен не үшін толықтырады?Едендік бағдаршам оттары нашар көрінетін кезде машинист жұмысын жеңілдету үшін

Автоматты локомотивті дабыл жүйесінде автотоқтау ретінде қолданған құралды атаңыз?ЭПК-электрлі пневматикалық қақпан

Автоматты шектеу жүйесінде қандай типті сызықтық (Л) релесі қолданылады?КШ1-280

Автоматты блоктау барысында пойыздарды жөнелту бұйрығын атаңыз?шығыс бағдаршамының рұқсат ететін көрсеткіштері

Автоматты және жартылай автоматты блоктау құрылғысы нені болдырмауы керекблок учаскенің жалған түрде бос болуы

Автоматты локоматив дабылы жиілікті кодтау жүйесінде, жол бағдаршамында рельстік тізбектің қызыл оты жанғанда жиілік қандай дабылмен белгіленеді?f4

Автоматты локоматив дабылының көп түрі (АЛСН) кезінде алдында жатқан 4блок-учаске бос болса,локомотивті бағдаршам қандай көрсеткіш және қандай сан жанады?жасыл(З)-200км/с

Автоматты локоматив дабылының үздіксіз түрі(АЛСН) санды кодта код комбинацияларын шешу үшін нені қолданады?есептеуіш релелер

Автоматты локомативті дабыл жүйесі қандай жүйедегі дабылдың негізгі құралы болып табылады?орталық автоблоктау-автоматты локомотив дабылдарының ең басты (ЦАБ- АЛСО)Автоматты локомотив дабыл құрылғыларымен пойызды еріксіз тоқтату құралын атаңыз?ЭПК

Автоматты локомотивті дабыл жүйесінің мағынасы қалай шешіледі?үздіксіз үлгідегі автоматты локомотивті дабылмен

Автоматты локомотивті дабылдың көп түрі (АЛСМ) АБ жол құрылғылары арасында байланыс не арқылы жүзеге асырылады?Индуктивті байланыс бар рельстік тізбек

Автоматты локомотивті дабылдың нақты түрі (АЛСТ) тежегіш нүктелері (көмекші және негізгі) қалай белгіленеді?ВОИ,ОДИ

Автоматты өтпел дабылындағы (АПС) жұп қозғалыс (ЧD) және тақ қозғалыс (НD) белгілерінің мағынасы нені білдіреді?жұпты қозғалыс және тақ қозғалысты

Автономды тартымды бар учаскелерде қолданылатын не?Тұрақты токтың серпілістік рельс тізбектері

Автономды тартымды учаскеде қандай жалғаулар қолданылады?болаттан жасалынған

Ажыратқыны қайта қосуды жүзеге асыруға бұйрық беретін ,ол?энергетикалық диспетчер

Ажыратқыш муфта АМ7-49 муфтаны шешіндер?ажыратқыш муфта 7 шығысы бар, 49 сым жалғауға болады

Ажыратқыш түйіспелерінің тональді рельстік тізбектері,өтпе бағдаршамдары бар және аппаратураны орталықтан орналастыратын автоматты блоктау жүйесі бұл қандай жүйе?автоблоктаудың тональді рельс тізбектері(АБТЦ)

Айнымалы тоқтың сыңар жолды АБ кезінде РЦ қандай релені қосып отырады? 1ПТ,2ПТ

Айнымалы қуатты автоматты блоктау кезінде бағдаршамдар арасындағы байланыс немен ұйымдастырылады? рельстік тізбектермен

Айнымалы тоқтағы электрлі қозғалтқыштың жұмыс кернеуі қанша?127-220 В

Айнымалы тоқтың кодтық АБ-да кодыңда қозғалыс бағыты дұрыс болмаса және блок-учаске бос болса, қандай кол жіберіледі?Қызыл-сары (КЖ)

Айнымалы тоқтың қосжолды АБда қызыл түсті от қыздыру өткізгіш сымының күйіп кетпеуін қадағалау қандай реленің көмегімен жүзеге асырылады?О,ОД

Айнымалы тоқтың сыңар жолды автоблоктау барысында отты артта тұрған бағдаршамға ауыстыру қандай жағдайда жүзеге асады?шамның басты және қосымша өткізгіш сымдары

Аккумуляторлық қуат көзінен қор жинаған бағдаршам шамдарын айнымалы тоқпен қуаттандыру сымдары резервті нақты кестелерде қалай белгіленеді?С,МС

Апаттық реле не үшін керек?СОБ(СЦБ) қоондырғысының ақауы туралы дабыл беру үшін

Аппаратта жезл-кілттің болуын қандай релемен тексереді?НКЖ

Аралықтағы негізгі жол белгілеушісі күндіз де, түнде де белгілеуші ұшының түрлі түсті оттарымен белгі беретін, ол?бағдаршам

Аралықтан стансаға пойызды қабылдау және жөнелту жұмысын қай маршрут атқарады?тоқтамай өтіп кету маршруты

Аралықты бақылау релесін атаңыз?НКП және ЧКП

Аралықтың дұрыс емес жолында орнастырылған қосымша кіріс бағдаршамы пойыздың стансаға қабылдануын қандай сигналмен көрсетеді?екі сары отпен

Ауыспалы тоқты автоматты блоктау кезіндегі рельс тізбектерінің релелік және қуат көзі ұштарының қосылу негізінде не болады?жол релесі рельс тізбектерінің кірер ұшында, ал қуат көзі шығар ұшында қосылады

Ауыспалы дабылдар(АD)-бұл жолда,жұмысты өндіру уақытында орнатылып,сосын жұмыс біткеннен кейін алынып тасталатын дабылдар

Ауыспалы тоқтағы электрлік жылжымалы құрамның тоқ қабылдауында қуат көзінің деңгейі қандай мына шамада болуы керек 21-29кВ

Ауыспалы тоқтық автоматты блоктау кезіндегі жолдық өзгертім серпілісінің түрін атаңыз?ИМВШ-110

Ауыспалы тоқтың электр тартымы кезінде жиіліктегі рельс тізбектерінің үлгідегі сұлбасы қаншалықты қолданылады?25Гц

Әр жылжымалы құрамда, локомотивте болатын, ол?техникалық паспорт

Әр стансада және дол постында пойыздарды қабылдап,жөнелтіп және өткізіп отыруды басқаратын кім?қосын кезекшісі (ҚК),поезд диспетчері(ПD)

Әр стансада және жол постында пойызды қабылдап, жіберіп және өткізіп отыруды басқаратын, ол?тек ДСП,ДНЦ

Әрбір секциядағы ПУ релесі қозған кезде және маршрутқа енген барлық бұрмалар ауысқан кезде бұрмалар қандай жағдайда болады?оң жағдайға ауысады

Бағдаршамда қызыл от шамы күйіп кетсе, онда?Блок –учаскенің кодталуы алынады

Бағдаршамның дабылдық көрсеткішімен тексеру тәртібімен сәйкестігі немен бірге жүзеге асырыладыСтанса кезекшесімен

Бағыт ауыстырудың көмекші тәртіп релесін атаңыз? НВН және ЧВН

Бағыт дайындаған кезде, пойызды бас жолға қабылдаған кезде, ескертпе бағдаршамында қандай дабыл жанып тұрады?Жасыл

Бағыт релесінің түрі (Н) және оның қайталағыштарын (1Н және 2Н) атаңыз?КШ1-80 түріндегі бағыт (Н) релесі, НМШ1-400 түріндегі «1Б», «2Б»(1Н,2Н) релесі

Бағыттағышты басқару схемасынджа қолданылатын ВК-түймесінің қажеттілігін атаңыз?егерде рельс тізбегі жалған жағдайда бос болмас ,сонда бағыттағышты бұру үшін қолданылады

Бағыттағышты жылытатын тетіктің электрлік параметрін атаңыз?P = 25Вт. U = 26В

Бағыттағыштың алдындағы учаскенің толық ұзындығы қанша? 12,5м

Бағыттама бұрмасында неше ақау бар9

Байланыстың индуктивті желісі бар автоматты локомотивті дабылдың көп түрлі (АЛСМ) жүйесінің ерекшелігі неде?Рельстік тізбекпен өтпе бағдаршамдардың жоқтығы

Бақылау ақпаратын жіберетін үлгідегі генераторды атаңыз?ГК6,ГКШ,ГК5

Барлық сигнал кабельдерді қандай диаметрлі сыммен дайындалады?1 мм

Басқа жол күрделі жөндеуден өтіп жатқанда бір жолда екіжақты қозғалысы бар АБ қос жол кезінде қандай үлгідегі қозғалыс бағытын өзгерту кестесі қорлданылатының атаңыз?қос сымды

Басқару тетігінде «жарамсыздық» шамы қай кезде жанады?ақау болған кезде

Басқару тетігінң типін атаңыз УП-1,УП-2

Басты жолдағы кіріс және маршрутты бағдаршамдардың көрсеткіштері кем дегенде қандай арақашықтықта анық көрінеді?400м

Бейтарап реленің орамымен тоқ жүргенде түйісі қандай санмен белгіленеді?2

Белгі беру, орталықтандыру және блоктау (СОБ) құрылғысының түрлері атаңызаралық және стансалы

Берілген жылдамдықпен басты жолда пойыздың стансаға жүруіне рұқсат ету, келесі бағдаршам ашық және оны азайтылған жылдамдықпен жүру бұйрығы мына бағдаршамда қандай түспен көрсетіледі?сары жыпылық жарық

берілген жылдамдықпен қозғалыс рұқсат етіледі,негізгі бағдаршам ашық

Бес сымды бұрманы сызбасында электрлі қозғалтқыш қандай тоқпен қуат алады айналмалы тоқ

БИСС блогы қандай екі бірдей модульден тұрады? модем және микропроцессорлық өндеуші

Блок- учаске шекарасында едендік дабыл қолдауды қарастыратын ажыратқыш түйіспелермен автоматты блоктаудың орталықтандырылған жүйесін атаңыз?орталық автоблоктаудағы тональді рельс тізбектеріндегі бағдаршамдар(ЦАБс)

Блокты дөңестік автоматты орталықтандыру (БГАЦ) жүйесінде электрлік жылыту және қарсы ұру тәсілдері қандай бағыттағыштары қолданылады?Барлық бағыттағыштарда

Блоктың диодты шешудегі (БДШ) блогы қандай сызбада орналасқан?УК релесінің сызбасында

БМРО жүйесі жобалау құжаттарын көлемін қанша пайызға азайтады?40

БМРО жүйесі қандай желілерде кеңінен қолданысқа ие болады?магистралдық және көлік өндірісінде

БМРО жүйесі қандай стансада қолданылады?үлкен

БМРО жүйесі релелік орталықтандыруды жобалауды уақыт қанша пайызға қысқартады?30-35%

БМРО жүйесімен жабдықталған стансада үлкен маневрлік жұмыс кезінде, бұрмаларды жергілікті басқару қалай қарастырылған?маневрлік калонкадан

БМРО жүйесін шығарған кезде алдымен қандай топтын блоктары қолданылады?орындау тобы

БМРО жүйесінде әрбір стансада қандай типтік обьектілер болады?басқару және бақылау обьектісі

БМРО жүйесінде бұрманы басқару сызбасының қандай түрі көп қолданылады?айнымалы тоқтағы бұрма электр жетегімен басқару сызбасы

БМРО жүйесінде КН, НКН кнопкалық релесі қашан сөнеді?маршрут толық орнатылған кейін

БМРО жүйесінде негізгі қызметті атқаратын қандай топтар?орындау және жинақтау тобы

БМРО жүйесінде релелік апаратуралардың қанша пайызы заводта шығарылады?70%

БМРО жүйесінде сәйкестендіру сызбасы нені ескертеді?орындау және жинақтау тобының сәйкестігін

БМРО жүйесіндегі жинақтау тобында КН,НКН релелерінің қанша өшірілетіні?маршрут толық орнатылғаннан кейін

БМРО жүйесіндегі манипулятор тетігінде қандай маршруттық кнопкалар болады?екі жағдайда бір түйіспейтін шамсыз

БМРО жүйесіндегі ННВ (ЧВВ) релесі қандай қызмет атқарады?ВПМ (ВОМ) көмекші релесін қосады және ПК шинасын келетін қоректі айырады

БМРО жүйесіндегі орындау тобының жұмысы қадай режимнен құрыладымаршрутты орнату

БМРО жүйесінің орындау және жинақтау тобын байланыстыратынсызбаны атаңыз?сәйкестендіру сызбасы

БМРЦ жүйесінде жасанды ажырату не үшін қолданылады?егер де реліс тізбегі өзінен өзі үзілген жағдайда

БМРЦ жүйесіндегі 1м және 2м релелерінің ажыратылуы сәтін көрсетіңіз?маршруттық құру кезіндКС-реленің тоққа бұруы сәтінде

БМРЦ жүйесіндегі 1М және 2М релелерінің жұмыс істеу тәртібін атаңыз?1м және 2м релелерінің орамынан тоқтың жүру реті ,пойыздың жүру бағытына байланысты

БМРЦ жүйесіндегі Ж-релесі бағытын өзгерткен кезде қандай реленің түйісуімен ажыратылады? Р-релесінің ортадағы түйіспесімен

БМРЦ жүйесінің схемасы өзара неше тізбекпен жалғанады?12

БМРЦ-дағы КС-реленің ерекшелігін атаңыз?КС- реле схемасы стансадағы үлгісімен сызылады, ол бағыштағыштың бағытын анықтайды және бағыштағыштың реліс тізбегінің бос екенін тексереді

Бмрц-жүйесінде белгі беру релесіне кернеудің берілу тәртібін атаңыз?пойыз бағытының бастапқы жағынан М(-),тоқ көзі,ал соңынан П(+)тоқ көзіберіледі ал ептілік бағытта керісінше

БМРЦ-жүйесінде маршруттың бұзылу ежимі неге байланысты?блоктардың уақын ұстамдылығына байланысты

Бос блок-учаскесінің И релесі не істейді?серпілістік тәртіпте жұмыс істейді

Бос емес блок-учаскенің шекарасында пойыздың толық тоқтағанынша тежелуін қамтамасыз ететін не?тежеуіш автоматты басқару жүйесі(САУТ)

Бөгегіш бағдаршам қызыл жанса, ескертпелік шамның көрсету белгісі қандайбір сары шам

Бөгеу бағдаршамы өтпе бағдаршамынан несімен ерекшеленеді?ромб түріндегі фондық қалқан және діңгегі қара мен ақ жолақтарға боялған

Бөгеуші бағдаршамдар өткелден қанша қашықтықта орнатылады?15-800 м

Бөлек пункт дегеніміз,ол?стансалар,аялдау пунктері,қуып жету пунктері,жол постылары

БС,БК,БИ блоктары не үшін керек?дабылдық оттар кодтарының мағынасын ашу үшін

БҰҚТБ-әріптерін талдаңыз?бағыттағыштың ұшының қосылуын тексеретін блок

БҰҚТБ-блогына берілетін кернеулік неше вольт +/- 24В

Бұрма электр жетегін басқару сызбасының қанша түрі бар?3

Бұрма электр жетегінде гарнитур типтері орналасуына байланысты қандай болып бөлінеді?оң жақты және сол жақты

Бұрманы қандай кнопканы басу арқылы ауыстырады?ПК,МК

Бұрылыс жолдарында сыртқы рельстің, ішкі рельстен биіктігі қаншаға дейін рұқсат етіледі?150 мм

Бүйір жолға пойыз қабылдағында, кіре беріс алдындағы дабыл қондырғылардағы МП релесі қандай жағдайда болуы керек?МП кері полярлықтағы тоқпен

Бүйір жолға пойыз қабылдауды дайындау кезінде,ескертпе бағдаршамында қандай дабыл жанып тұрады?жыпылықтаған сары

Бүйірдегі және төменгі 4,5,6 сатылы габаритсіз жүк тиелген вагон ,маневр жасағанда жылдамдығы қанша болуы керек 15км/сағ

Бір алқымды екі маршрутты бір уақытта қалай орнатуға болады?бір алқымды бір мезгілде пойыздық және маневрлік маршруттарды орнатуға болады

Бір блок учаскеден екінші блок учаскіге пойыздың өтуіне рұқсат ететін немесе рұқсат етпейтін қандай бағдаршам?өту бағдаршамы

Бір жолды АБ анқталмаған бағыттағы өткелде жақындағаны туралы хабар өқайда беріледі?Келгеніне екі учаске қалғанда

Бір жолды аралық стансасында жартылай автоматты блоктау мен қолмен басқарып бағыттау кезіңде өткізу қабілеттілігі қандай формула бойынша анықталады?NПАБ=Т/ТП

Бір жолды аралықты шектейтін стансаларда жүргізілетін ол?бір журнал

Бір жолды учаскелердегі стансалардың шекаралары, олстансалардың кіріс бағдаршамдары

Бір кабельге неше бағдаршам жалғауға болады?2 аспау керек

Бір уақыттағы қабылдау және пойыздарды жіберу қандай жағдайда сұқсат етіледіөтетін жерде созылмалы құрама болса

Біреулік бұрманы басқару үшін қандай блок қолданылады?НСОх2

Бірінші кезекте қалыптасатын,ол?диспетчерлік байланыстың өткізгіштері

Вагоды дөңестен жіберуге рұқсат беретін бағдаршамның көрсеткіші қандай?Сары, сары жасылмен, жасыл, қызыл «Н» -әріпімен маршруттын көрсеткішіндегі

Вагонның есептелген жылдамдығы қанша?U0=7 м/с

ВАК қызметі қандай?Буферлік жүйе бойынша аккумуляторлық батареяларды қуаттандыру

ВАК-13 не үшін керек?дабылды тізбекті қуаттандыру үшін

ВАК-14 не үшін керек?рельстік тізбекті қуаттандыру үшін

ВД62 блогындағы ОН,КС,Н релелерінің фронттық түйіспесімен , 12-ші тізбекке қандай реле қосылады?НС релесі

Дабыл және блоктау құралдарын басқарып, бағдаршамды ашып және жауып отыратын, ол?станса кезекшісі

Дабыл қондырғысы айнымалы токпен қуаттандыру қалай жүзеге асырылады?ОМ трансформаторы

Дабылдарды қолдануды сақтаумен оқшауланған учаскені өшіретін ол?тек жол стансасы кезекшісімен рұқсат етіледі

Диаметрі d = 0.5 мм жез сымды кабелінің ұзындығы қандай?12 км

ДК генераторынан желіге дабыл бармады дегеніміз?Блок-учаске бос емес

ДКСВ1 дешифраторындағы серпілісті санауға арналған есептеуіштерді атаңыз?1,2,3

Дөңестік автоматтандыру орталығының жүйесінде тежегіштердің қандай түрлері қолданылады?тістеуік-қысымды,тістеуік –өлшемді, тістеуік-қысымды ілулі, электромагниттік

Дөңестік автоматтандыру орталығының жүйесінде тежегіштер вагонның жылдамдығын азайтқанда басқару пультінде жарық ұя жанады?жасыл жарық

Дөңестік автоматандыру орталығының жүйесі стансасында неше тежегіш позициялары болады?3

Дөңестік автоматандыру орталығының жүйесінде (БН) жинақ блогы және (ТЖ) блогы (П)-бағдарламалық режимде қандай тізбектері схемаға қосылады?3 және 4 тізбектері

Дөңестік автоматандыру орталығының жүйесінде қандай типті магнит медалі қолданылады?ПБМ-56

Дөңестік автоматтандыру орталығының жүйесінде (БН) және (ТЖ) блогтары (А) автоматтық режимде қандай тізбектері схемаға қосылады?5 пен 6 тізбектері

Дөңестік автоматтандыру орталығының жүйесіндегі 10011-кодтар бағыттағыштың қандай бағыттарын анықтайды?бірінші бағыттағыш (+),2-ші керісінше (-),3-ші де (-),4-ші(+),5-ші(5)

Дөңестік бағдаршамның «вагондарды белгіленген және азайтылған жылдамдықтардың арасындағы аралық жылдамдықпен тарқатуға рұқсат» беруіне сәйкес көрсеткіші атаңызбір сары және бір жасыл шам

ДСН бір желісі бойынша қанша сигнал қондырғысын бақылауға болады?15

ДТ-1-150 типті дроссель трансформаторының коэффициент бойынша санын атаңыз?3

Дұрыс емес бағыттағы пойыздар қозғалысы немен реттеледі?автоматты локомотив сигнализациясымен

Дыбыс сигналының «Тоқта» деген мәні недеүш қысқа дыбыс және ысқырық

Егер алда тек 2 блок-учаске бос босла, рельстік тізбекке қандай код жіберіледі?Жасыл (З) коды

Егер де полярлы реленің орнына тоқ көзі тура бағытта келесі , онда реленің қай түйістері жалғанады ?111-112 жалпы және дұрыс

Егер жақындау телімі бос болмаса, онда БМРО жүйесінде пойыз маршрутын ажыратуға қанша уақыт қажет?3 минут

Егер жақындау телімі бос болса, онда БМРО жүйесінде пойыз маршрутын ажырату кезінде қанша уақыт ұсталынуы қажет?5 секунд

Егер жақындау учаскесінің екеуі де бос болса, стансадағы НИП релесі қандай жағдайда болады?түзу полярлық тоғымен өршіту

Егер жол бағдаршамында сары от жанып тұрса, онда?алда 1 блок-учаске бос

Егер кедергі орны немесе жұмыс өндірісі кіріс бұрмасында орналасса, онда немен қоршалады?аралық жағынан – жабық кіріс дабылымен, станса жағынан әрбір үйлескен жолдардың өзегінде соңғы бағаналардың қарсы орнатылған ауыспалы қызыл қалқандармен

Егер локомотив құрылғылары қосылған болса, бірақ АЛД берілген учаскеде қарастырылмаса немесе ажыратылып тасталса, онда машинист не істеуі керек?тек жол бағдаршамдарының көрсеткіштерімен жетекшілік ету керек

Егер өтпе бағдаршамдар қызыл түсті от жанса, онда қандай код жіберіледі?Қызыл-сары (КЖ)

Егер рельстік тізбек автоматты локомотивті дабыл (АЛС) кодтарымен кодталмаса, онда локомотивті сигнализацияның локомотивті бағдаршамында қандай түсті от жанады?Ақ түсті от

Егер рельстік тізбек бос және жарамды болса, оған қандай тәртіп сәйкес келеді?реттеу

Егерде біраз аппаратуралар орталық поста, ал жартылай релелік шкафтың ішінде болса, кіріс және шығыс бағдаршамдарының қосында орналасқан және қуат беру кернеуінде болса, осындай жүйе қалай аталады? РЦЦМ

Егерде жұмысқа арналған сымдар саны 20 дан көп болса, онда қанша запас сым қалдыруға болады?3

Егерде кабельдін ұзындығы 1км болғанда, оның айнымалы тоққа кедергісі қанша?29 Ом

Егерде стансадағы негізгі жолдан шығу бағдаршамында бес түрлі көрсеткіш болса,ол нені білдіреді?бұл жол бағытының өзгеруін көрсетеді

Еден бағдаршамының дабылдық көрсеткіштері машинист кабинасына қандай принцип бойынша жіберіледі?магнит индукциясы

Едендік юағдаршамның дабылдық көрсеткіштері машинист кабинасына не арқылы жібереледі?магнитті индукция

Екі аралықтағы пойыздың координаттары (тұрған орны) қалай анықталады?Екі аралықтан ̋ ДСН ̏ сымдары арқылы стансаға келіп түседі

Екі аралықтан стансаға бақылау ақпаратын жіберу үшін автоматты блоктаудың қандай дабылдық сымдары қолданылады?кернеулік қосалқы төмендету (ДСН)

Екі қылдық шам кіру бағдаршамының қай көрсеткішіне орналасқан?қызыл және сары шамына

Екі қылдық шамды негізгі жолдан шығатын бағдаршамның қай көрсеткішіне қояды?қызыл көрсеткішіне

Екі сымды және төрт сымды басқару сызбасында электрлі қозғалтқыштың қандай типі қолданылады?МСП

Екі түйіспенің арасын қалай атайды?секция

Ескерту бағдаршамындағы «бір жасыл жарық» дабылы нені білдіреді

ЖАБ аппараты мен блоктау жұмысының дұрыстығын бақылап отыратын,ол станса кезекшісі

Жақындағанына бір учаске қалғанын хабарлау кестесі бар өткел алдында орналасқан дара дабыл қодырғысын атаңыз?Оп1

Жану (О) релесінің түрі және оның орама кедергісі неліктен әртүрлі болады?АОШ2-180/0,45-қосылған және қосылмаған жағдайдағы бағдаршам шамдарын қыздыру сымдарының бүтіндігін бақылау үшін

Жаңа жүйелердің деректісі дегеніміз ол?жартылай блоктау алдында бірқатар артықшылықтары бар орталықтандырылған автоблоктау

Жартылай автоблоктау кезінде аралыққа қанша пойызды жіберуге болады?1 пойыз

Жасанда бағытты өзгертудегі уақыт ұстамдылығының қажеттілігін атаңыз?бағыттағыштың ұшы пойыз астында бұрмалауы үшін

Жасыл (3) кодтық дабылының кодтық айналымда қанша серпіліс бар?3серіпіліс

Жасыл (З) және сары (Ж) дабылды реле түрін атаңыз?АНШ5-1230

Жезл қозғалып ,пойыз келген жағдайда машинист нені баяндайды?поезд диспетчеріне

Жеке диспетчерлік бақылау (ЧДК) жүйесіндегі бақылау нысандарының саны және айнымалы ұзақтығы қандай?480 нысан, айнымалы ұзақтығы -15 сек

Желіге үздіксіз кодтық сигналының генераторының сигнал беру дегеніміз нені білдіреді?бақылауға алынған нысандар жарамды,блок -учаске бос

Жинақтау тобындағы НПС блогының релелері?1ВУ-3ВУ,1ПВУ-3ПВУ

Жинақтау тобы бойынша 12-ші тізбекте қандай сызба орналасқан?автоматты кнопкалы реленің сызбасы

Жинақтау тобында қанша блок болады9 блок

Жинақтау тобында қосалқы бұрманы басқару блогы?НСС

Жинақтау тобында НПМ -69 не үшін қолданылады?кіру бағдаршамын және оның жанындағы біреулік маневрлік бағдаршамды басқару үшін

Жинақтау тобында створдағы маневрлік бағдаршамдарды басқаратын блоктарды атаңызНМ2П, НМ2АП

Жинақтау тобындағы 1ПУ,2ПУ,1МУ,2МУ релелері қай блокта орналасқан?НСО х 2

Жинақтау тобындағы магистральдық қуат алу кезінде бұрманы тізбектеп ауыстыратын блок?НПС

Жинақтау тобындағы НМ1 блогы қандай қызмет атқарады?Маневрлік бағдаршамның МІ орындау тобының блогын басқарады

Жинақтау тобының 11-ші блок аралық байланыс тізбегін атаңыз?КН релесінің тізбегі

Жинақтау тобының 12-ші блок аралық байланыс тізбегін атаңыз?АКН релесінің тізбегі

Жинақтау тобының 13-ші блок аралық байланыс тізбегін атаңыз ПУ-МУ релесінің тізбегі

Жинақтау тобының 14-ші блок аралық байланыс тізбегін атаңыз?сәйкестендіру тізбегі

Жинақтау тобының БМРО жүйесіндегі негізгі қызметі қандай?кнопкалы релелер арқылы маршрутты жинау

Жол бағдаршамының қызыл отына жүргенде,локомотив бағдаршамында қандай түс жанады?сары қызыл

Жол жұмысының негізгі түрлеріне не жатады жолды күнделікті күту

Жол локомотив бағдаршамысәйкес келмеген жағдайда машинист нені жасауы керек?жол бағдаршамының көрсеткішімен қолдану керек

Жол осінен шектеулі тірек қанша қашықтықта орналасады?3500мм

Жолаушы және жүк пойызы үшін 3 (үш) таңбалы автоматты блоктау кезіңде рұқсат етілген ең үлкен жылдамдықты атаңыз?120 және 90 км/с

Жолаушы пойызы амалсыз тоқтаған кезде жол серігінің тоқтаған құрамын қоршауы, петардалар төсеуі пойыз соңында қандай қашықтықта болады800

Жолдың иілген учаскелеріне бағдаршам оттарын машинист қандай қашықтықта анық көруі керек?400

Жолдың түзу учаскелері мен радиусы көп дегенде 350м қисық учаскелерде рельс басының ішкі шекарасы арасындағы темір жолының енінің номиналды көлемін атаңыз?1520 мм

Жолдың түзу участкелерінде кіріс, шығыс бағдаршамдарындағы қызыл, сары және жасыл түсті дабыл оттарын күндіз де, түнде де машинист қандай қашықтықта анық көруі керек?1000м

Жолдың үстінгі құрылысының атауын атаңыз?құрылыстар кешені

Жұмыс уақытысында жұмыс киімін киіп,жұмыс орнын таза ұстау қай бөлімде көрсетілген?1,5

Жұмыстық жүріс кезінде құрылыс пойыздарының жылдамдығы қанша км/сағ аспайды 10 км/сағ

Жұмыстың орындалу түріне қарай локомотивтер қалай бөлінед магистралды және маневрлік

Жүйрік жолаушы пойызына қандай нөмір беріледі1-99

Жүк пойызы келе жатқанда,локомотивтң бағдаршамның жасыл түсі жанған кезде кем дегенде қанша блок-учаске бос болуы керек?үштен кем емес

Жүк пойызын қабылдау, жөнелту жолдарының ұзындығы 1250м, 1050м, 850м

Жылжымалы құрамның техникалық жағдайына, сонымен қатар оның техникалық қызмет көрсетуі мен жөндеуінің талаптарына кім жауапты?темір жол көлігінің министірлігімен

ИМШ1-0,3 үлгідегі импульстік реле қайда қолданылады?импульстік қуат көзімен тұрақты топтың рельстік тізбектерінде

Индуктивті байланыс сызығы бар автоматты локомативті дабылдың көп?аралықта рельстік тізбектер жоқ

Кабель жәшігіне баратын өткізгіш сым мекенің атаңыз?К2-1

Кабельдің трассасы тоқты қайта өзі алатын фидерден арақашықтығын атаңыз?3м

Кем дегенде қандай шақырымда орталықтандырылған бұрмалардың көрсеткіштері және келтеулері рамалы рельстен басқа үшкір жақтарын басқа жаққа бұрады?125 мм

КО релесі нені бақылайды?Қызыл от шамының өткізгіш сымын

Код қойылмайтын рельстік тізбек бойынша жүргенде, локомотив бағдаршамында қандай түс жанады?ақ

Кодтық айналымда жасыл (З) от үшін КПТШ қанша серпіліс шығарады?3

Кодтық айналымда сары (Ж) сары от үшін КПТШ қанша серпіліс шығарады?2 серпіліс

Кодтық тоқтың қабылдау катушкалары қалай қосылған?қарсы келген

Конструктивті өзгерістерден басқа, кодтық электронды шектеу-2(КЭБ-2) жүйесінің кодтық электронды шектеу-1(КЭБ-1) жүйесінен негізгі ерекшеліктері неде?аралықтағы дабылды қондырғылар мен стансалық құрылғылар арасында қос сызықты байланыс желісінің бары

Көліктің тасымалдау жұмысының көлемі немен өлшенеді?тонна-километр және жолаушы-километріне

КПТО трансмиттері не арқылы шешіледі?Бір фазалы жол трансмиттер жиынтығы

КПТШ – 515 кодтық айналым уақытын атаңыз?1,6С

КПТШ трансмиттері нені жүзеге асырады?қызыл-сары,сары,жасыл (КЖ,Ж,З) кодтарын шығарады

КПТШ-5 және КПТШ-7 да шығарылған қызыл-сары ,сары,жасыл(КЖ,Ж,З) кодтарының қандай айырмашылықтары бар? кодтық дабыл ұзақтығымен

КПТШ-5 және КПТШ-7 уақыт бойынша әртүрлі айналымы бар, оларды атап шығыңыз?25 және 50 Hz

КС-реле тізбегіне қарама-қарсы келе жатқан пойыздардың соғыспауы қандай реленің түйісуімен сақтандырылады? арнайы ИР- релесі

КС-релесі пойыз рельсінің бөлшегіне түскенде қандай реленің түйісуімен ажыратылады?П- релесі ажыратылғанда

Курбельдің атқаратын қызметін атаңыз?стрелкаларды қолмен ауыстыру

Курбельдің запастағы кілттерін қолдана алатын, ал?дабыл және байланыс дистансасының бастығы

Курбельдің, қызыл қақпақтың, кестелер мен ілінген құлыптардың сақтығына жауап беретін, ол?станса бастығы

Кіру бағдаршамын басқару блогын атаңызВД62

Кіру бағдаршамының жарықтарын басқаруға сызбасында орталықтан қуат алу кезінде қандай қосымша сигналдық релелер қолданылады?ЗС, МГС

Кіру бағдаршамының қандай көрсеткішіне СТ-трансформаторы орналасқан?барлық кіруге рұқсат беретін көрсеткіштеріне

Кіріс алдындағы бағдаршамдар өтпе бағдаршамдардан айырмашылығын атаңыз?Сары немесе жыпылқтаған жасыл от түрінлегі қосымша дабылды көрсеткіштері бар

Кіріс бағдаршамдағы екі жасыл жолақ нені білдіреді?нұсқардың айқастырылған маркасы 1/22

Кіріс бағдаршамының лампасына қандай төмендеткіш трансформатор типі қолданылады?СТ - 5

Кіріс немесе бағыттық бағдаршамдардағы жасыл жарық жолақ қалай қосылады?пойыз бүйір жолға қабылданған жағдайда, негізгі дабылды көрсете отырып , жатық крестовинасы бар бағыттауыш бойынша

КЭО жүйесінде қолданылатын пульт-таблосының типін атаңыз?ППНБ

КЭШ-1 жүйесіндегі қай құрал ГК-КЭШ код генераторын ауыстырады ?КПТШ,ТШ-65В

Қабылдау қондырғыларын тоналды рельстік тізбектерін жапсарлас тоқтардан сенімді қорғау нені қамтамасыз етеді?тоналды рельстік тізбектердің қуаттандыру ұштарында аралық бойында негізгі тасымалдау жиіліктері мен модуляция жиіліктерінің кезектесуімен

Қабылдау-жөнелту жолдарының пайдалы ұзындығы қандай

Қазіргі кезде қандай автономды тартымы мен электр тартымды бар автоматты блоктау жобаланып жатыр?25-50 Гц жиіліктегі айнымалы ток

Қазіргі теміржолдың жалпы ұзындығы қанша?150 мың

Қай бағдаршамның сенімділігі жоғары?линзалық

Қай жерлерде бұйрықтар ілінеді дистанса және байланыстың кезектеп істейтін инженерінің кабинетінде

Қай кезде маневрлік кнопкалар қолданылады?маневрлік бағдаршамның қайталағышы ретінде

Қайталағыш бағдаршамның қалыпты сигнал қалай көрсетіледі?қайталағыш бағдаршам сигналдық шамдары жанбайды және осы қалпында сигналдық мәнге ие емес

Қандай арақашықтыққа бір кіріс стрелканы ауысудан кіріс бағдаршамдары орналасуы керек?50м

Қандай бағдаршамның сенімділігі аз?прожекторлық

Қандай жағдайда пойыздарды біруақытта қабылдау және жөнелту рұқсат етіледі егер бағыттар дұрыс орнатылған болса

Қандай жағдайда стансадағы белгі беру бойынша тұйқталған набойдың ішіндегі ажыратқыш жүйесі дұрыс болады?ажыратқыш жүйесінің саны жұп ман болу керек

Қандай рельс типтері қолданыладыР-50,Р-65,Р-75

Қандай сигнал бойынша пойыз қауіпті жерден өтті7жасыл түсті дискімен

Қандай түс жанған кезде бүйір жақтағы жолға аз ғана жылдамдықпен пойыздың жүруі және келесі бағдаршам жабық жағдайда дайындықпен тоқтауы рұқсат етіледі?екі сары жарық

Қандай шамада ЭО құрылғысы стрелканың соңғы жағдайда рамалы рельске үшкір жақтың тығыз орналасуы қамтамасыз етеді?3,5 мм

Қар тазалайтын кезде қандай сигнал белгісі қойылады?уақытша сигнал

Қедергілер орындарын қоршау барысында аралықтарда петардтар бір-бірінен қандай шақырымында орнатылады?20м

Қисық учаскелерде бағдаршамдар көрсеткіштері қандай қашықтықта алыстан анық көрінуі тиіс?400 метр

Қозғалтқыштың ажыратқыш релесін атаңыз?НПС

Қозғалыс бағыты өзгерген кезде сан кодты АБ кодтау тізбегін ауыстыру қай реленің түйісуімен жасалады?ПН

Қозғалыс бағытын өзгерту кестесі қандай тізбектерді аударады?рельстік тізбектер, сызықтық тізбектер, және дабылды тізбектер

Қолмен берілетін сигналдың «Тоқта» деген талабы қалай қозғалысқа тыйым саладыкүндіз қызыл жарық жалау және түнде – қызыл түсті қол шам

Қос жолды аралықты шектейтін стансаларда жүргізілетін,ол екі журнал

Қосылу тізбегінде бұрманы қосу релесі қай жерде орналасады?релелік шкафта

Құрамына стансалардағы электрлік орталықтандыру қондырғылары , екі аралықтағы автошектеу және телебасқару мен теледабылының кодтық жүйелері және орталық пункттан басқару командаларын беру мен бақыланатын нысандардан орталық пунктке хабарлар жіберу үшін қолданылатын қондырғылар жиынтығы қалай аталады? диспетчерлік орталықтандыру

Құрылым бойынша МПП металл корпус түрінде орындалған,ал оның ішінде не орналасқан?ауыстырудың типтік элементтері(ТЭЗ)

Құрылыстардың жақындай габаритін тексеру үшін жайдақ вагонға не орнатылады?габарит қорабын

Құрылыстардың жолға жақындау габаритінің ені қанша мм4900мм

Қызған буксты анықтау үшін аралықтарда қандай құрал қойыладыПОНАБ

Қызыл – сары (КЖ) кодын қабылдаған кезде машинист кабинасындағы локомотив дабылында (ЛС) жанатын қандай түс?қызыл – сары от

Қызыл от шамының күйіп кетпеуін дабыл қондырғысының қай релесі қадағалайды?О

Қызыл түстің тік бұрышты формасының қалқаны нені талап етеді?тез арада тоқтауды

Қызыл-сары (КЖ) кодтық дабылының әр кодтық айналымында болатын серпілістің саны қанща?1 серпіліс

Линзалық бағдаршамның қуаты қанша?15,25,35ВТ

Локомативті тежегіш башмактарының саны қанша?20 мин

Локомотив бағдаршамының қай көрсеткіші кезінде қырағылықты тексеру керек емес ? жасыл жанғанда

Локомотивтерді, бригадаларды ауыстыру, жылжымалы құрамды тексеру бойынша операциялар орындау, пойыздарды қалыптастыру және тарату қай жерде іске асырыладыучаскелік стансада

Локомотивтердің ысқырықтарды,қол ысқырықтары,рожка,сиреналары нені хабарлау қызметін атқарады дыбыс беру дабылы үшін

Локомотивті бағдаршамда қай кезде қызыл түсті от жанады?пойыз бос емес блок – учаскеге кірген

Локомотивті басқару кабинасынан бағдаршамның шамдары анық көрінетін арақашықтықты атаңызтүзу учаскілердегі жолдарда кем легенде 1000м,қисықта кем дегенде 400м

Локомотивті құммен жабдықтау үшін дымқыл құмды сақтайтын не болу керек?қойма

Локомотивтің қауіпсіздік қондырғылар кешені (КЛУБ-У) неге мүмкіндік береді?пойыздың бекітілген жылдамдығын автоматты түрде сақтап отыру және оны қызыл түсті бағдаршам алдында тоқтату

М релесінің серпілістік жұмысын қай реле бақылайды?КМ

Маневрларды жүзеге асырып, локомотивтің қозғалысын басқаратын, ол?маневрлік диспетчер

Маневрлік жұмыс барысында нұсқауларды беріп отырудың негізгі құралын атаңыз радио байланыс

Маневрлік жұмысты орындауда маневр бағдаршамын автоматты жабудын қанша әдісі қолданылады2

Маневрлік маршрут қай кезде орындаладыстанция ішіндегі маневрлік жұмыстарды орындауда

Маневрлік пен пойыздық маршрутты жинақтау кезінде маршруттың бағыты қалай анықталады?минипулятордағы 1-ші маршруттық кнопканы басқан кезде

Маневрлік-сигналдық релесіне қосымша тоқ көзі не үшін керек?«МС» релесі пойыз келесі рельс тізбегінің бөлшегіне түскенде,бағдаршамның көрсеткіші өзгермеу үшін

Манипулятор тетігі шығарылмалы таблосы қай жылы қолданысқа ие болды?1964 жылы

Маршрут кестесін жасаудағы мақсатын атаңыз?ЭЦ сызба нұсқасын жасауда ең негізгі және бастапқы құжат болып саналады

Маршрут көрсеткішінің жарық қуаты қанша?25 Вт

Маршрутқа енетін жол және бұрма секциясында қолданылатын релелерді атаңыз?КС,НС

Маршрутты жасанды ажырату қалай орындалады?ДСП маршрут бойынша ИРК кнопкасын басу

Маршрутты басқару кезінде қосалқы бұрманың ауысуы қанша уақытта орындалады5-10 сек

Маршрутты басқару кезінде орнатуға қанша секунд беріледі?5-7сек

Маршрутты көрсеткен шамның қуаты қанша?40Вт,35Вт

Маршруттың басы бойынша әр уақыт П полюс, ал аяғы бойынша М полюс қай тізбекке беріледіманеврлік маршрут бойынша сигналды реленің тізбегіне

Машинамен жабдықталмаған әр бөлікте, жоспарлы күту жұмыстарын орындау үшін бригада неше адамнан құралады?15-20

Машинисттің дүркін-дүрін қырағылық тұтқасын басуы қай сәттен басталады?локомотив дабылында сары оттың қызыл отпен бірге пайда болуы

Машинистің нұсқауымен жолаушы пойызын аралықта, амалсыз тоқтаған кезде қоршайтын кімсоңғы жолаушы вагонның жол серігі

МПЦ жүйесіндегі кабель торабының ерекшелігін атаңыз?кабель ширатылған түрде және экрандап жиналады

МРО жүйесін басқару аппаратурасына не жатады?пульт табло,пульт манипульятор

МРО жүйесінде маршруттық басқару стансаның өткізу қабілетін қанша пайызға жоғарлатады?15-20%

МРО жүйесінің орындау тобында қанша кластық реле типтері қолданылады?1 кл, НМШ, КМШ

МСБ блогы қанша секундты қажет етеді?60 сек

Негізгі бағдаршамдарға жататын, ол?кіріс, өтерлік, бөгейтін, жабу

Негізгі тартылған жиеліктегі дабылды бөліп алу және басқа негізгі жиеліктері бар рельстік тізбектердегі дабылдарды,сонымен қатар автоматты локоматив дабылдары мен тартымды тоқ үйлесімділігін басу үшін нені қолданады?кіріс фильтрін

НМ2П блогы не үшін қойылады?тупиктегі маневрлік бағдаршамдар үшін

НН блогындағы П релесі нені білдіреді?қабылдау релесі, ВН релесін тізбекке қосады

НН блогындағы ПМ релесі нені білдіреді?маневрлік қабылдау релесі, ВМП релесінің контактысы арқылы қосылады

НПС және ППС релесі қандай тізбекте қолданылады?қосылу тізбегінде

НПС-релінің бағыттағышты басқарудағы іс-әрекеті қандай?бағыттағышта басқару схемасына тоқ көзін қосады

НСС блогындағы УК релесін қосу тізбегін құрау үшін қолданылатын диодтар БДШ блогында қанша дана болады?20

Оқшауланған тораптың элементтерін ауыстыруды жүзеге асыратын кім?жол жұмысшысы

Оқшауланған учаскеге кіретін стрелкаларды ауыстыру тәртібі қалай іске асырылады?станса кезекшісінің келесімімен

Орталық автоблоктау ( ЦАБ ) жүйісінде рельстік тізбектің барлық аппаратурасы қайда орналасады?Жартысы А. ст., жартысы Б. ст.

Орындау тобында қанша блок болады?13 блок

Орындау тобында бұрма электр жетегін басқаратын ПС блогы қанша түрге бөлінеді2

Орындау тобында СП69 блогы қандай қызмет атқарады?бұрмалы жол учаскелерінің жағдайын бақылайды

Орындау тобындағы В1 блогы қандай бағдаршамды басқарады?үш белгілі бір бағыттағы шығу бағдаршамы

Орындау тобындағы ВД блогы қандай блоктарға қосымша блок болып есептелінеді?В1; В2; В3

Орындау тобындағы маневрлік бағдаршамдарды басқаратын блоктарды атаңыз M1, M2, M3

Орындау тобындағы С, МС, ЛС, О релелері қандай блокта орналасқанB1

Орындау тобының блоктарын дайындаған кезде кіші типті блокқа НМ және КМ релелерін қанша данаға дейін орналстыру керек?3 данаға дейін

Орындау тобының блоктарын дайындаған кезде үлкен типті блокқа НМ және КМ релелерін қанша данаға дейін орналастыру керек?8 данаға дейін

ОТ, КС – релелерінің түйісулері ИП-релесінің тізбегіне не үшін қосылады?Маршруттың басқа өзгерту кезін белгілеп қою үшін

өңестік автоматтандыру орталығының жүйесіндегі (П) режімде қандай релелер тоқ қабылдайды?1П мен 2П

Өткел машинистке қандай қашықтықта көрініп тұруы керек? 1000м кем емес

Өткел қондырғысында жанып-өшетін реленің жарамдылығын бақылайтын релені атаңыз?КМК

Өткелде тексеру қорытындысы қандай журналға жазылады ПУ 67

Өткелдік бағыт релесінің түрін атаңыз?КШ1-80

Өткелдік релелі шкафтарда бақылау ақпаратын жіберу үшін қандай үлгілерді генераторлар орнатылады?ГК ( камертонды генератор)

Пайдалануға шығаруға рұқсат етпейтін және поездарға жылжымалы құрамға еруді рұқсат еткізетін, ол?ақаулары барлар

Пойыз босағанға дейін АБ құрылғысы шығыс бағдаршамның ашылуына қандай жағдайда жол бермеуі тиісучаске блогы

Пойыз босағанға дейін автоматты блоктау құрылғысы шығыс бағдаршамның ашылуына қай жерже жол бермеуі керек бірінші блок учаске

Пойыз диспетчері (ДЦ) учаскелерінде барлық стансалы бағдаршамдармен стрелкаларды басқаратын, ол?пойыз диспетчері

Пойыз жүрісі әсерінен көрсеткіштері өзгеріп тұратын жол бағдаршамдары көмегімен аралықта жүру қозғалысының аралығын реттеу жүйесі қалай аталады ?автоматты блоктау

Пойыз қозғалысы кестесінің негізгі талаптарын атаңыз?поездар қозғалысының қауіпсіздігін бақылау

Пойызға қызмет көрсететін қызметкерлерге «тежеңдер» талабы бойынша берілетін дыбыс сигналы қандай үш ұзын

Пойызға стансада жай ғана жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі,пойыз бұрманы ауыстыру бойынша ауытқумен келеді,келесі бағдаршам жабық дабылы қандай бағдаршам көрсеткішіне сәйкес келеді?бір сары жарық

Пойызға стансадан жай ғана жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі, пойыз бұрманы ауыстыру бойынша ауытқумен келеді, келесі бағдаршам жабық дабылы қандай бағдаршам көрсеткішіне сәйкес келедіекі сары жарық

Пойызға стансадан жәй ғана жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі, пойыз бұрманы ауыстыру бойынша ауытқуымен келеді, келесі бағдаршамның ашық дабылды қандай бағдаршам көрсеткішіне сәйкес келеді?екі сары жары, жоғарғысы жыпықтайтын

Пойыздар қозғалысы және жұмыс өндіру орындары үшін кедергі орындарын қоршау үшін аралықтарда қоршалған учакенің екі жағынан қандай шақырымда қызыл қалқан орнатылады?50м

Пойыздар қозғалысы кестесінің бұзылуы жағдайында неге рұқсат етіледі?қауіп тудыруы поездың қозғалысына

Пойыздар қозғалысы мен маневрлік жұмыстары жөніндегі Қазақстан Республикасы темір жолының нұсқауының бекіту тәртібі бойынша қандай шаралар орындаладыпойыздар қабылдау

Пойыздар қозғалысын және маневрлік жұмыстарды нақты ұйымдастыру үшін қандай құрылғы қажетдабылдар

Пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін көтеру мен локомотивті бригадалар жұмысын жақсартуға арналған құрылғылар қалай аталады?автоматты локоматив дабылы

Пойыздар неге толық сәйкес қалыпиасуы керек ТПЕ,поездар қозғалысының кестесі және қалыптасу жоспарымен

Пойыздарды қабылдау, жөңелту және өткізу жұмыстары қалай орындалады?қысқы және нақты түрде берілуі

Пойыздардың қозғалысымен байланысты жұмысқа (локоматив, мотор вагон пойыздары машинисі,мотовоз,автоморис,жүк көтеру кран және т.б) кімдер қабылданады<


9030570553304601.html
9030668053662383.html

9030570553304601.html
9030668053662383.html
    PR.RU™